Oferta pobytowa dla SGGW

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2016  Rektora SGGW w Warszawie, uprawniony może skorzystać z dofinansowania do pobytu Ośrodka NIE WIĘCEJ niż 7 dni w danym roku kalendarzowym.

W tym celu należy przedłożyć w Sekcji Socjalnej otrzymaną fakturę z Ośrodka. Dofinansowanie rozliczane jest do max 7 dni pobytu, jednak po wykorzystaniu ich cennik dla pracowników nie zmienia się, pozostaje bez zmian. Ponadto nie ma zobowiązania wykorzystania pobytu w całości,  ciągłości 7-dniowej. Zatem planując pobyt w Ośrodku można wybrać dowolną ilość dni.

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem wraz z załącznikami: Zarządzenie nr 6/2016 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 09 lutego 2016 r. : w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Na szczególną uwagę dot. dofinansowania do pobytu w Obiektach SGGW zasługuje

Rozdział IV – Dofinansowanie wypoczynku

DOFINANSOWANIE DO POBYTU JEST NIEZALEŻNE OD „GRUSZY”